Học phí

TIẾNG PHÁP THIẾU NHI

TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ GỐC

HP ƯU ĐÃI
OFFLINE (-10%)

HP ƯU ĐÃI
ONLINE (-20%)

THƯỜNG
24 giờ -  8 tuần/khóa, 2 buổi/tuần ; 1,5h/buổi

E1

4,500,000

4,050,000 3,600,000
E2

4,500,000

4,050,000 3,600,000

E3

4,500,000 4,050,000 3,600,000

TIẾNG PHÁP THIẾU NIÊN A1

TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ GỐC

HP ƯU ĐÃI 
OFFLINE (-10%)

HP ƯU ĐÃI
ONLINE (-20%)

THƯỜNG
24 giờ -  8 tuần/khóa, 2 buổi/tuần ; 1,5h/buổi

A1.1

4,500,000

4,050,000 3,600,000

A1.2

4,500,000 4,050,000 3,600,000
A1.3

4,500,000

4,050,000 3,600,000

TIẾNG PHÁP THIẾU NIÊN A2

TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ GỐC

HP ƯU ĐÃI 
OFFLINE (-10%)

HP ƯU ĐÃI
ONLINE (-20%)

THƯỜNG
24 giờ -  8 tuần/khóa, 2 buổi/tuần ; 1,5h/buổi

A2.1

4,800,000 4,320,000 3,840,000

A2.2

4,800,000 4,320,000 3,840,000

A2.3

4,800,000 4,320,000 3,840,000

TIẾNG PHÁP THIẾU NHI B1

TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ GỐC HP ƯU ĐÃI 
OFFLINE (-10%)

HP ƯU ĐÃI
ONLINE (-20%)

THƯỜNG
36 giờ -  8 tuần/khóa, 3 buổi/tuần ; 1,5h/buổi

B1.1

Vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 1900 7060 để được tư vấn chi tiết

B1.2

B1.3

B1.4

B1.5

B1.6

TIẾNG PHÁP THIẾU NHI B2

TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ GỐC HP ƯU ĐÃI 
OFFLINE (-10%)

HP ƯU ĐÃI
ONLINE (-20%
)

THƯỜNG
36 giờ -  8 tuần/khóa, 3 buổi/tuần ; 1,5h/buổi

B2.1

Vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 1900 7060 để được tư vấn chi tiết

B2.2

B2.3

B2.4

B2.5

B2.6

Để nhận học phí và ưu đãi cho các khóa học: Học với Giáo viên nước ngoài, Học 1 kèm 1, vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 1900 7060 để được tư vấn chi tiết.

Ưu đãi khi đăng ký trước khai giảng 10 ngày:
Giáo trình và tài liệu miễn phí trong suốt quá trình học. 

- Khóa offline: Giảm 10% học phí
- Khóa online: Giảm 20% học phí

Giảm thêm 5% khi đăng ký combo 2 khóa học
Giảm thêm 5% khi đăng ký nhóm từ 3 người

Tư vấn miễn phí
PHUONG NAM EDUCATION - HOTLINE: 1900 7060
Zalo chat