Lịch khai giảng

TIẾNG PHÁP THIẾU NHI

TRÌNH ĐỘ

GIÁO TRÌNH LỚP THƯỜNG LỚP CẤP TỐC LỊCH KHAI GIẢNG

E1

Les Petits Loustics

8 tuần/khóa
1.5h/buổi - 2 buổi/tuần

Liên hệ 
hotline: 1900 7060 
để được tư vấn chi tiết

Liên hệ 
hotline: 1900 7060 
để được tư vấn chi tiết

E2

E3

TIẾNG PHÁP THIẾU NIÊN

TRÌNH ĐỘ

CẤP ĐỘ GIÁO TRÌNH LỚP THƯỜNG LỚP CẤP TỐC HỌC PHÍ (VNĐ)

A1

A1.1

Les Loustics

8 tuần/khóa
1.5h/buổi - 2 buổi/tuần

Liên hệ 
hotline: 1900 7060 
để được tư vấn chi tiết
Liên hệ 
hotline: 1900 7060 
để được tư vấn chi tiết

A1.2

A1.3

A2

A2.1

8 tuần/khóa
1.5h/buổi - 2 buổi/tuần

Liên hệ 
hotline: 1900 7060 
để được tư vấn chi tiết
Liên hệ 
hotline: 1900 7060 
để được tư vấn chi tiết

A2.2

A2.3

B1

B1.1

L'Atelier B1 8 tuần/khóa
1.5h/buổi - 3 buổi/tuần
Liên hệ 
hotline: 1900 7060 
để được tư vấn chi tiết

B1.2

B1.3

B1.4

B1.5

B1.6

B2

B2.1

8 tuần/khóa
1.5h/buổi - 3 buổi/tuần
Liên hệ 
hotline: 1900 7060 
để được tư vấn chi tiết

B2.2

B2.3

B2.4

B2.5

B2.6

KHÓA LUYỆN THI TIẾNG PHÁP THIẾU NHI

DELF PRIM

Liên hệ hotline: 1900 7060 để được tư vấn chi tiết.

DELF JUNIOR

DELF SCOLAIRE

KHÓA HỌC TIẾNG PHÁP 1 KÈM 1

Liên hệ hotline: 1900 7060 để được tư vấn chi tiết.

KHÓA HỌC 100% VỚI GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI

Liên hệ hotline: 1900 7060 để được tư vấn chi tiết.

Tư vấn miễn phí
PHUONG NAM EDUCATION - HOTLINE: 1900 7060
Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Education liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
1900 7060

Gọi ngay
Zalo chat